Nadledvinky a jejich vliv na organismus

19.02.2012 20:04

Nadledvinky patří mezi takzvané endokrinní žlázy-žlázy s vnitřním vylučováním.Jsou to útvary uložené na horním pólu ledvin.To je také důvod proč nebyly dlouho poznány.Nadledvinky byly zprvu označovány jako nadledvinkové kapsičky,protože než došlo tělo pitvaného zločince na stůl,dřeň nadledvinek se rozložila a zbyl po ní jenom obal.

Skládají se ze dvou částí,z dřeně a kůry.Jsou to vlastně rozdílné orgány,které mají zcela odlišné funkce a spadají do různých orgánových systémů.Zatímco dřeň patří do autonomního nervového systému,tak kůra nadledvin je endokrinní orgán,který vylučuje zcela jiné látky než dřeň.Dřeň nadledvin produkuje hormon adrenalin a noradrenalin.Hormon adrenalin se vylučuje do krve při strachu a úzkosti.Jestliže se člověk cítí ohrožen,někdo na něj zaútočí,nebo se cítí ve stresu vykazují nadledvinky zvýšenou produkci adrenalinu.Díky tomu se zrychlí tep,rozbuší se srdce,zbledne kůže,zježí se vlasy.Probíhá ještě mnoho dalších procesů v organismu,aby se člověk připravil k boji,nebo útěku.U člověka,který trpí úzkostí se všechny uvedené stavy dostavují přesto,že není přímo ohrožen,ale stačí k tomu pouhý pocit ohroženosti.Pokud se tyto stavy často opakují dojde ke změně fungování autonomního nervového systému,ale i ke změnách ve fungování jiných orgánů.Může například dojít k poruše metabolismu cukrů,k vysokému tlaku apod.

Dalším hormonem,který je vylučovám dření nadledvin je hormon noradrenalin,který má vzhledem k adrenalinu opačné účinky.Na srdci například způsobuje zpomalení tepu a arytmii,zužuje dýchací cesty což se využívá při léčbě některých nemocí stejně,jako se využívá adrenalinu k léčbě astmatu a rozšíření dýchacích cest.Tyto hormony se vzájemně doplňují a mají velký vliv na mnoho funkcí našeho těla.Porucha v produkci těchto látek způsobuje mnoho zdravotních problémů.Ať už jde o nespavost spojenou s bušením srdce,zácpu,tak také zvýšený krevní tlak či zůžení průdušek.Může také docházet ke zvýšenému vyplavování cukru do krve,které nutí organismus k častějšímu vyplavování inzulinu a tím dochází k oslabení slinivky břišní.Infekční ložiska v dřeni nadledvin mají za následek tuto deregulaci a tak se detoxikace nadledvin stává důležitou cestou k úpravě mnoha zdravotních projevů.

Kůra nadledvin produkuje hormony,které nazýváme steroidy.Nejvýznamnější a také jedním z nejsledovanějších z nich je život zachraňující antistresový hormon kortizol.Jeho vylučování je kromě nadledvin úzce spjato s nadřízeným řídícím orgánem,hypofýzou.Ta produkuje řídící hormon pro kůru nadledvin.Dalším důležitým hormonem kůry nadledvin je aldosteron-je to hormon patřící mezi mineralokortikoidy ,jejichž hlavním úkolem je regulovat přítomnost solí v organismu.Významně se podílí na regulaci vody v organismu.Nadledvinky se při produkci kortizolu nespokojují jen s vlastní činností,ale využívají játra k tomu,aby se z kortizolu vyráběl kortizon,který je pak tím vlastním řídícím hormonem.Nestačí tedy při různých potížích detoxikovat jen osu hypotalamus-hypofýza,regulující činnost nadledvin,ale i samotné nadledviny a nakonec i játra,aby v nich docházelo ke správné přeměně kortizolu na kortizon.Účinek kortizonu je jednoznačně spjat se stresem a tak nadledvinky musí být schopny ve stresu tyto hormony správně produkovat.Kortizon má také protizánětlivé účinky a snižuje citlivost na bolest.Využívá se proto i léčebně v revmatologii a při různých autoimunitních poruchách a jiných stavech kde si medicína neví tak úplně rady.Problémy s tímto hormonem jsou jednoznačně spojeny se stresem,kterého je v naší společnosti více než dost,a který se ne vždy naučíme dokonale zvládat.

https://www.prirodaleci.cz/nadledvinky-a-jejich-vliv-na-organismus/