genetická predispozice

17.09.2012 20:37

 

Za hlavní příčinu Addisonovy nemoci (primární hypokorticismus) se pokládá autoimunitní poškození kůry nadledvin, které je velice často spojeno s poškozením dalších endokrinních žláz - Addisonova nemoc, hypotyreóza (snížená funkce ŠŽ) a hypogonadismus (porucha pohlavních žláz)

 

 

Schmidtův syndrom (polyglandulární autoimunitní syndrom typ –2) je kombinace

hypotyreózy s nedostatečností kůry nadledvin, může být přítomen i diabetes 1. Typu.

 

Existuje zcela jistě genetická predispozice, která je spojena s HLA antigeny typu

HLA- DR3 či HLA-DR4.

 

Co jsou vlastně HLA antigeny?

Komplex HLA je geneticky zděděný systém, který se nachází na povrchu všech buněk u vyšších živočichů a u člověka je označovaný zkratkou HLA (human leukocyte antigen).
Jednu polovinu HLA znaků dědíme od matky a druhou od otce.


Složení antigenů HLA je u každého člověka (s výjimkou jednovaječných dvojčat) naprosto odlišné, každý z nás má úplně jedinečnou sestavu těchto znaků – stejně tak jedinečné, jako jsou například otisky prstů. Jsou to tedy jakési povrchové buněčné značky, podle kterých se buňky od sebe rozpoznávají a hlavně jsou znamením pro buňky imunitního systému, aby mohl být orientovaný a odlišovat, proti čemu útočit a co je vlastní tělo.

 

Antigeny HLA totiž fungují jako „informující částice“, které imunitní systém (hlavně T-buňky – druh bílých krvinek) informuje a umožňuje jim tak „vidět“, co je cizí a co vlastní.

 

Určitá skladba HLA-antigenů souvisí se zvýšenou náchylností svých nositelů vůči některým chorobám, zatímco naopak jiná kombinace jim poskytuje zvláštní odolnost. Skladba HLA-antigenů rozhoduje o tom, zda konkrétní jedinec bude na daný antigen odpovídat dostatečnou nebo nedostatečnou imunitní reakcí, zda tato odpověď bude dosti rychlá, aby zabránila vzniku určitého onemocnění, nebo naopak pomalá, vyúsťující do chronického chorobného stavu, a hlavně zda odpověď bude prospěšná (obrana organismu) nebo škodlivá, poškozující (např. u alergických nebo autoimunitních chorob).

Mnohé HLA-antigeny se v současnosti pojí se zvýšeným rizikem vzniku některých nemocí.