návod pro praktické lékaře k diagnostice Addissonovy choroby - anglicky

26.02.2012 19:17

https://www.addisons.org.uk/comms/publications/gpdiagnosingaddisons.pdf