důležitá pravidla

15.11.2012 21:53

Pro každého nemocného hypokortizolizmem platí tato důležitá pravidla:

1. Nemocný a jeho rodina musejí být o nemoci podrobně informováni a vědět, jak upravovat substituční dávky podle potřeby.

2.Nemocný musí být vybaven průkazkou s informací o svém onemocnění a jeho léčbě a s pokyny pro léčbu v aktuních situacích. Při cestě do ciziny je nutný cizojazyčný překlad.

3.Nemocný musí mít vždy s sebou zásobu užívaných kortikoidů.

4. Pro případ akutní potřeby s nemožností perorálního příjmu by měl mít k dispozici alespoň 1 amp. 100 mg injekčního hydrokortizonu, případně prednisonové čípky (Recdodelt 100 mg, Trommsdorff, supp. 100mg)

(Z knihy : Farmakoterapie endokrinních onemocnění a léčba kortikosteroidy – Josef Marek, Grada, 2010)